• Welkom bij
  Kinderrijk Driehuis

  Gastouder sinds 2010 voor de regio Bloemendaaal, Driehuis, Haarlem, Santpoort, Velsen, Velserbroek, IJmuiden

 • Alles wat belangrijk is voor een kind

  Gezonde voeding en persoonlijke aandacht

 • Dicht bij de natuur

  Het bos, de duinen en het strand bevinden zich in de nabije omgeving

 • De ideale omgeving

  Tot een kind naar de kleuterklas gaat

Over en meer...


Even voorstellen

Mijn naam is Ramona (1974) en samen met mijn man en twee kinderen woon ik in het prachtige dorp Driehuis (NH), om de hoek van het bos, de duinen en het strand. In 2010 besloot ik de horeca branche vaarwel te zeggen, om aan de slag te gaan als gastouder. Hiervoor moest ik uiteraard de nodige diploma's behalen en blijf mezelf sindsdien continue verder ontwikkelen door zoveel mogelijk werk- of branchegerichte opleidingen, cursussen en trainingen te volgen. Ik vang voornamelijk kinderen op in de leeftijdscategorie van nul tot vier jaar en doe dit met veel plezier en voldoening. Wandelend of met de bakfiets zijn we veel op pad en gaan we overal naartoe, waarbij we ook vaak onze honden (labrador Bo en dalmatier Charlie) meenemen.

 

Pedagogisch plan en doelstelling

Gastouderopvang is een kleinschalige professionele opvang in huiselijke sfeer en meer dan een oppas.Een gastouder:
 

 • biedt emotionele veiligheid aan het kind.
 • stimuleert het kind bij persoonlijke en sociale competenties.
 • draagt normen en waarden over op het kind.

 

Emotionele veiligheid
Alles begint met emotionele veiligheid, de basis van waaruit een kind met vertrouwen durft te gaan ontwikkelen en leren. Om die basis te geven en dat vertrouwen te creeren, is het voor mij als gastouder het voornaamste basisdoel om een warme en liefdevolle omgeving te scheppen waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Het gevoel van emotionele veiligheid draagt bij aan het 'welbevinden' van kinderen. Welbevinden betekent 'het naar je zin hebben' of 'je op je gemak voelen'. Als een kind zich wel bevindt, zal het vol zelfvertrouwen de omgeving gaan ontdekken, ervaringen opdoen en zich spelenderwijs gaan ontwikkelen. Door het unieke karakter van gastouderopvang hebben de kinderen hun eigen vertrouwde groep met elke dag dezelfde gastouder, wat de emotionele veiligheid vergroot. Bij Kinderrijk Driehuis volgen wij een vast dagritme wat zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid. Ik benoem momenten en overgangen naar kinderen zodat ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten, ook dit draagt bij aan een veilig gevoel bij het kind.

 

Stimulering en ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties
Bij Kinderrijk Driehuis krijgen kinderen de ruimte en gelegenheid om zelf te ontdekken wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Deze dynamiek van onderzoeken, ontdekken en herhalen is een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling. Als gastouder kijk ik gericht naar een kind: waar is het mee bezig, waar gaat de aandacht naartoe en op welke manier onderzoekt het kind. Ik sluit hier in de ontwikkelingsstimulering op aan door ervoor te zorgen dat de materialen en inrichting afgestemd zijn op de verschillende behoeften van kinderen. Bij de baby's kan dit bijvoorbeeld een rammelaar, een knuffeldoekje of een grijpbare ring zijn. Voor de peuters verzamelmateriaal, imitatiespeelgoed of bouwmateriaal. Kinderen leren door te spelen. In spel zijn meerdere ontwikkelingen te zien; zoals het alleen spelen, naast elkaar spelen, samen spelen. Als gastouder stimuleer ik het alleen spelen en naast elkaar spelen door kinderen een plekje te bieden waar zij veilig en rustig kunnen spelen en materialen aan te bieden die inspelen op hun interesses. Tijdens samenspel leren kinderen dat ze rekening moeten houden met de wensen van andere kinderen. Van zich af te bijten, in te schikken en oplossingen zoeken die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Bij Kinderrijk Driehuis zorg ik ervoor dat er een fijne sfeer heerst en er altijd positief wordt gecommuniceerd: Benoemen wat er goed gaat en welk gedrag ik graag wil zien.

 

Overdracht van normen en waarden
Kinderrijk Driehuis verstaat onder normen en waarden het verwachtingspatroon van iemands sociale gedrag, zoals respect hebben voor anderen, verantwoordelijkheid nemen en je naasten liefhebben. Kinderen krijgen de normen en waarden mee van de omgeving waarin ze opgroeien. Binnen het gezin en in de relatie met de gastouder krijgen kinderen de gelegenheid om normen en waarden eigen te maken. Deze normen en waarden spelen een belangrijke rol bij de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het zijn opvattingen over hoe men zich wel en niet moet gedragen in concrete omstandigheden. Als gastouder ben ik mij bewust van de voorbeeldrol die ik heb in het overdragen van normen en waarden. Ik zorg voor structuur zodat kinderen de regels leren kennen, waarbij grenzen respectvol, tactvol en doortastend worden aangegeven. Gastouderopvang is een unieke manier van opvang. Het onderscheidt zich door kleinschaligheid en daarmee is het voor ouders mogelijk om als opvoedpartners samen op te trekken. Als gastouder heb ik oog voor de eigenheid van het kind, krijgen kinderen de ruimte om emoties te uiten en geef ik kinderen mee dat iedereen erbij hoort.

 

Opvangomgeving

Speelruimte (binnen): Kinderrijk Driehuis is voorzien van een verantwoorde en veilige ruimte om te kunnen spelen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen. Om de kinderen niet te overprikkelen is de ruimte rustig, zonder drukke kleuren en met veel hout en natuurlijke materialen ingericht. Het speelmateriaal is veilig, gevarieerd, uitdagend en stimuleert het sociaal, cognitief, motorisch en creatief spel van een kind. Er is aandacht voor spel, bewegen, muziek en voorlezen.

 

Speelruimte (buiten): De buitenruimte grenst aan de woning van Kinderrijk Driehuis en is een veilige speelomgeving voor de kinderen. De buitenspeelruimte is groot genoeg om heerlijk samen te spelen. Bij mooi weer worden er kleden en matten in de tuin gelegd zodat ook de baby's fijn kunnen liggen.

 

Slaapruimte: Bij Kinderrijk Driehuis is voor ieder kind een aparte, goed geventileerde slaapruimte beschikbaar. In deze kamer krijgt uw kind zijn eigen vertrouwde bedje.

 

Leeftijdsopbouw en aantal opvangkinderen

Bij Kinderrijk Driehuis worden niet meer dan vier kinderen per dag opgevangen, waar de maximale opvang mag bestaan uit:
 

 • zes kinderen in de leeftijd tot 13 jaar gelijktijdig (inclusief eigen kinderen tot 10 jaar)
 • vijf kinderen tot 4 jaar gelijktijdig
 • vier kinderen tot 2 jaar gelijktijdig (waarbij maximaal twee kinderen tot 1 jaar)

 

Honden

Wij hebben twee gezellige familiehonden die, wanneer de kinderen op de grond spelen in de afgesloten bench en/of gang liggen. De kinderen worden ook nooit alleen gelaten met de hond(en). Wel is het mijn taak als gastouder om de kinderen te leren hoe ze met honden om moeten gaan. Bijvoorbeeld door niet aan hun etensbak of staart te komen, of wanneer een hond slaapt, deze met rust te laten. Uiteraard stofzuig ik meerdere malen per dag om de vloer en dergelijke schoon te houden en eventuele overlast van hondenharen te voorkomen. Het opgroeien met (huis)dieren is een belangrijk deel van de opvoeding. Het besef van verzorgen, liefde en genegenheid te kunnen geven en ontvangen behoort tot onze basisbehoeften. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die regelmatig met (huis)dieren omgaan - door de affectie en vriendschap van een (huis)dier richting het kind - zich vaker veilig en zelfverzekerd voelen.

 

Veiligheid en gezondheid

Kinderrijk Driehuis biedt de kinderen een veilige en hygienische opvangomgeving. De opvanglocatie is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door middel van een jaarlijkse RI&E - veiligheid en gezondheid.

 

Vaccinatiebeleid

Gastouderopvang Kinderrijk Driehuis wil een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen bieden. De gezondheid van kinderen speelt daarbij een grote rol. Gelet op de dalende vaccinatiegraad en de risico's die dit voor met name de jongste kinderen met zich mee brengt stelt Kinderrijk Driehuis de inenting tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) verplicht. Bij Kinderrijk Driehuis worden enkel kinderen toegelaten die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen die niet zijn gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) worden niet opgevangen.

 

Dagindeling

Het volgende schema is richtinggevend, maar niet leidend. Als gastouder houd ik rekening met individuele behoeften, groepsbehoeften, wensen en voorkeuren van ouders en het verloop van de dag bij het invullen van de dagindeling:
 

 • 08:00-09:00 Kinderen brengen
 • 09:00-09:30 Vrij spelen
 • 09:30-10:00 Aan tafel voor wat fruit en drinken
 • 10:15-10:45 Lekker naar het bos om te wandelen en naar de hertjes te kijken
 • 10:45-12:00 Bij mooi weer een uitstapje naar de speeltuin of de boerderij - Bij slecht weer een binnen-activiteit
 • 12:00-12:30 Aan tafel voor de lunch
 • 12:30-14:30 Middagdutje of rusttijd voor kinderen die niet meer slapen (die doen dan een rustige activiteit)
 • 14:30-15:00 Aan tafel voor een gezond en verantwoord tussendoortje
 • 15:00-17:00 Een buitenactiviteit, bijvoorbeeld naar strand, de duinen, de boerderij of naar de speeltuin - Bij slecht weer binnen knutselen of spelen
 • 17:00-18:00 Vrij spelen binnen of buiten - Kinderen ophalen

 

Beschikbaarheid


Wanneer u op zoek bent naar een opvangplek, kunt u de opvangwensen voor uw kind doorgeven per e-mail naar info@kinderrijkdriehuis.nl. U ontvangt dan een reactie waaruit zal blijken of Kinderrijk Driehuis (op termijn) uitkomst kan bieden.

 

De inschrijvingsprocedure bestaat uit een persoonlijke kennismaking, gevolgd door inschrijving via een formulier. Hierna volgt het opstellen en ondertekenen van een plaatsingsovereenkomst met de gastouder en een gastouderbureau, zoals Gastouderland of ViaViela. Hierna kan uw kind gastouderopvang genieten bij Kinderrijk Driehuis.

 

Kosten


De kosten voor de dagelijkse gastouderopvang worden gefactureerd per dag
van 8:00 tot 18:00 uur. Dit is inclusief voldoende hydratatie, vers fruit, een gezonde lunch en verantwoorde tussendoortjes.

 

 

Het uurtarief zal worden besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

 

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dienen de ouder(s) of verzorger(s) te zijn ingeschreven bij een erkend gastouderbureau.

 

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot kinderopvangtoeslag.

Gallerij


Deze fotogallerij geeft een impressie van gastouderopvang Kinderrijk Driehuis:

Zodra een kind opvang geniet bij Kinderrijk Driehuis krijgen de ouder(s) of verzorger(s) toegang tot een besloten Instagram pagina, welke fungeert als een fotodagboek.

Contact


Kinderrijk Driehuis
De Genestetlaan 49
1985 GG Driehuis
info@kinderrijkdriehuis.nl

 

>

 

Kinderrijk Driehuis ligt tussen Landgoed Duin & Kruidberg, Nationaal Park Heerenduinen, Velserbeek en Buitenplaats Beeckestijn

Vanaf NS Station Driehuis:
2 minuten met de auto
4 minuten met de fiets

Vanuit IJmuiden centrum:
4 minuten met de auto
8 minuten met de fiets

Vanuit Velsen-Zuid:
6 minuten met de auto
10 minuten met de fiets

Vanuit Santpoort-Noord:
4 minuten met de auto (vanaf de Dekamarkt)
6 minuten met de fiets (vanaf de Dekamarkt)

Vanuit Haarlem:
2 minuten met de fiets (vanaf treinstation Driehuis)
4 minuten met de auto (vanaf N208, Randweg Haarlem, afslag Velserbroek / Santpoort / Driehuis)
8 minuten met de auto (vanaf A9, knooppunt Velsen, afslag Beverwijk / IJmuiden)
14 minuten met de auto (vanaf Haarlem centrum)